Onkoloji Evde Sağlık

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

Evinde tedavi olmak isteyen ya da hekimi tarafından tedavinin evde sürdürülmesine karar verilen hastalar için evde sağlık hizmetinin sağlanmasıdır.

Hasta konforunu amaçlayan ve tedavi süresinde uluslararası standartlara uygun olarak sunulan bu hizmet muayene, tanı, tetkik, tedavi ve bakım sürecini kapsamaktadır.

Hastanın günlük yaşam akışını bozmadan sunulan evde sağlık hizmetleri sayesinde, hastanede alacağınız sağlık hizmetleri hastanın bulunduğu ev konforunda ve hastane güvencesinde alanında deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir. 

İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETİNİ NASIL SUNAR

Evde sunulan sağlık hizmetlerimiz, uzman, konusunda deneyimli hekimler ve yardımcı sağlık personelimiz ile sunulmaktadır.

Gerek duyulduğunda İstanbul Onkoloji Hastanesinin en ileri teknolojiye sahip laboratuvar, radyoloji ve diğer ileri tanı-tetkik sistemleri kullanılır.

Hastalarımızın muayene, laboratuvar bulguları ve radyolojik görüntüleri dijital ortamda diğer hekimlerle anında paylaşılır, hastamız ev konforunda iken, tanı ve tedavisi multidisipliner ve çağın gerektirdiği en ileri teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilir.